معرفی دانشکده

آقای محمد بیگدلی تبار

ریاست دانشکده علوم پایه

رشته تخصصی : فیزیک

 

 

 

دانشکده علوم پایه که با الطاف خداوند متعال و با همت دست اندرکاران این مجموعه در سال ۱۳۸۳ با ۵ رشته مصوب گردید، هم اکنون با ۱۷ رشته تحصیلی در ۷ گروه مجزا دارای ۲۴۰۰ نفر دانشجو در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی وکارشناسی ارشد با ۷۰ نفر عضو هیات علمی مجرب در مراتب علمی مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام و با ترکیب پرسنل مجرب ومتعهد با سه اداره آموزش، دانشجویی وپژوهشی فعالیت می نماید.