اداره پژوهش دانشکده

امور مربوط به اداره پژوهش:

 

1- فصلنامه زمین شناسی

2- اساتید راهنما ومشاور

3- جلسات ارائه سمیناردانشجویان ارشد

4- موضوعات پایان نامه های ارشد مصوب

5- موضوعات پایان نامه های خاتمه یافته

6- تاریخ جلسات شورای تحصیلات تکمیلی

7- اطلاعیه دفاعیات دانشجویان ارشد

8- شورای تخصصی گروه

9- فرمهای ارشد

10-  سخنرانیهای اساتید

11- مقالات اساتید

12- تالیفات اساتید

13- طرحهای پژوهشی اساتید

14- بازدید های علمی

15- کارآموزیهای دانشجویان

16-  معرفی دانشجویان جهت استفاده از منابع تحقیقاتی موسسات آموزشی

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۳