صورتجلسه پژوهشی

*باسمه تعالی*

 

صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکدۀ علوم پایه

 

جلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم پایه روز چهارشنبه مورخ 10/03/96ساعت 12  با حضور اعضای شورای پژوهشی در دفتر رئیس محترم دانشکده و با نام خدا آغاز گردید و موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید :

  1. پروپزال گروه زمین شناسی تایید شد.
  2. پروپزال های گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،گروه شیمی و گروه زیست شناسی به شرط اصلاح موارد مورد نظر شورای پژوهشی دانشکده، مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد که به مدیران محترم گروهها جهت اصلاح عودت داده شود.
  3. مقرر شد پروپزال های گروه زیست شناسی به مدیر محترم گروه سرکار خانم دکتر پیشکار عودت داده شود؛ تا لیست اعضای شورای پژوهشی تخصصی گروه زیست شناسی مطابق با نامه معاونت محترم پژوهش و فناوری به شماره5667/96/اس اصلاح گردد.
  4. مقرر شد کتاب بیوسنسور جهت تایید شورای تخصصی گروه و همچنین انجام پاره ای اصلاحات به مدیر گروه شیمی عودت داده شود.

جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت .

 

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۶