گروه ریاضی

مدیر گروه: یوسف ابراهیم دوست  

مرتبه و گرایش: استادیار – ریاضی کاربردی

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گرایش

سیده زهرا آقا محمدی

استادیار

آمار

معصومه نجفی توانی 

استادیار

ریاضی محض

رضا آقایان

استادیار

ریاضی محض

حمیدرضا کریمی راد

مربی

ریاضی محض

عباس شکری

مربی

ریاضی محض

حسین وثوقی

مربی

ریاضی کاربردی

رضا بابایی

مربی

ریاضی کاربردی

علیرضا هاشمی

استادیار

ریاضی کاربردی

محمد مرداد

استادیار

ریاضی کاربردی

معصومه خان محمدی

استادیار

ریاضی کاربردی

زهرا ماسوری

استادیار

ریاضی کاربردی

 

تعداد  دانشجویان رشته ریاضی

رشته و گرایش

مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

2

علوم کامپیوتر

کارشناسی ارشد

2

 
آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶