گروه جغرافیا

مدیرگروه: آزاده اربابی سبزواری

مرتبه  و گرایش: دانشیار ، اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

 

 اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته و گرایش

طوبی امیرعضدی

دانشیار

جغرافیای روستایی

آزاده اربابی سبزواری

دانشیار

اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

فاطمه ادیبی سعدی نژاد

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

حمیدرضا جودکی

استادیار

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

هوشنگ هندی

استادیار

جغرافیای برنامه ریزی شهری

 

 

گرایش ها و مقاطع تحصیلی موجود

   رشته وگرایش

مقطع تحصیلی

تعداد دانشجویان درهرگرایش و هرمقطع

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دکتری

18

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی ارشد

20

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، آمایش شهری

کارشناسی ارشد

17

جغرافیا و برنامه ریزی شهری، محیط زیست شهری

کارشناسی ارشد

10

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، گرایش برنامه ریزی گردشگری منطقه ای

کارشناسی ارشد

10

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارشناسی

6

 

 

  • اطلاعات مختصری در مورد رشته و گرایش ها اعم از تاریخچه، کاربردها، جذابیت ها ، آینده شغلی و....

 

با گسترش روز افزون شهرنشینی علیرغم توسعه تکنولوژیک و تدابیر مدیریتی روز به روز بر مسائل و مشکلات شهری افزوده گشته و تمایلات روحی- روانی شهر گریزی افزایش یافته است. ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه بدلیل ورود به جرگه اقتصاد سرمایه داری جهانی شاهد بروز عدم تعادلهای شدید منطقه ای و سکونتگاهی در پهنه سرزمین بوده است. این روند که ابتدای سده اخیر محسوس می نمود اما در دهه 40 و 50 به تبع اجرای اصلاحات ارضی وافزایش یکباره قیمت نفت تشدید گردید و موجبات گسترش محدودی از شهرها شد. افزایش تعداد شهرها وافزایش فاصله نخست شهرها از شهرهای دوم و میانی وبروز مشکلات شهرنشینی نیاز به برنامه ریزی شهرها برای حل مشکلات آنها راضروری نموده است.عدم وجود برنامه ریزی شهری باعث بروز بحرانهای اجتماعی اقتصادی سیاسی و زیست محیطی می گردد.تلفیق جغرافیا و برنامه ریزی شهری با دید کلی نگرباعث شناخت همه جانبه وکامل آن شده و زمینه شناخت بهتر مشکلات را فراهم می سازند و برنامه ریزی پایداری شهری را به ارمغان می آورد.

مشخصات کلی رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری کاربرد مطالعات جغرافیایی در راستای ساماندهی شهروپیرامون منظور بهبود فضای زندگی انسان ها درمحیط زیست شهری است .این رشته مجموعه ای ازدیدگاها اصول وروشها وتکنیک ها برای برنامه دریزی اصولی درشهرها می باشد.

هدف از ایجاد رشته:

1-آموزش وتامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز دانشگاها وسازمان های ذیربط

2-فراهم کردن زمینه دانش افزایی شاغلان موجود در دستگاها

3-آموزش روش های جدید برنامه ریزی شهری به تصمیم گیران ومدیران شهری

 

آخرین ویرایش۳۰ دی ۱۳۹۶